En god vana leder ofta till fler goda vanor

En god vana leder ofta till fler goda vanor

Begreppet livsstil innefattar hur du lever ditt liv och inkluderar flera olika aspekter. Här avspeglas dina värderingar och dina prioriteringar i livet. Och visst är det många saker i vår livsstil som påverkar vår hälsa på olika sätt, exempelvis har de senaste årens forskning lyft upp både kultur och natur som viktiga faktorer till att må bra. 

Livsstil

Din livsstil hänger intimt ihop med din hälsa. Ordet levnadsvanor används ofta inom sjukvården och har i allt större utsträckning ersatt ordet livsstil. Levnadsvanor är ett smalare begrepp än livsstil och inkluderar exempelvis fysisk aktivitet och rörelse, kost, sömn, stress och återhämtning samt alkohol och tobak. Utvecklingen när det gäller folkhälsan i Sverige har flera oroväckande tendenser, exempelvis ökar den psykiska ohälsan och lyfter utmaningar med att hålla balansen i livet. 

Stillasittande liv

Livsstil och hälsa har således ett intimt samband. Andra tendenser som syns är att vi blir allt mer stillasittande, och många såväl barn som vuxna lever i dag liv som inte inbjuder till rörelse i den omfattning vår kropp behöver. Konsekvenserna blir många och olika smärtproblem, övervikt, nedstämdhet och sömnsvårigheter är bara några av de symtom som kan kopplas till att vi rör oss för lite.

Främja hälsa

Forskning visar tydliga samband mellan vår livsstil och risken för att utveckla en rad folksjukdomar. Forskningen visar också att vi genom relativt små förändringar kan ge oss själva bättre förutsättningar. Redan en halvtimmes promenad om dagen eller en bensträckare på två till tre minuter i halvtimmen gör stor skillnad. Vår livsstil utgörs av våra vanor och de val vi gör i vardagen.

Grundläggande för livsstilen är att det är någonting vi själva har möjlighet att välja och därmed också kan förändra. Att ändra hela sin livsstil är en stor utmaning, men att börja med en ny vana känns överkomligt för de flesta. En god vana leder ofta till nästa.

Kunskap

För att kunna ändra på din livsstil, eller börja med nya goda vanor, behöver du kunskap och motivation. Vi listar några av de viktigaste områden som påverkar din hälsa:

  • Rökning och tobak. Att sluta röka är alltid positivt för din hälsa. Det är aldrig för sent för att sluta. 
  • Motion och träning. Redan måttlig fysisk aktivitet kan göra stor skillnad som att promenera varje dag. Fysisk aktivitet minskar alltid risken för sjukdomar och genom att röra oss mera kan vi må bättre, oavsett om vi är friska eller lever med en sjukdom.
  • Stress och återhämtning. Vi kan bli stressade både av orsaker i vår omgivning och av våra egna tankar och känslor. Negativ stress kan orsakas av till exempel hög arbetsbelastning, en ansträngd hemmiljö eller dålig ekonomi. Oro och nedstämdhet leder ofta till stress, liksom också bristen på positiv stimulans. Det är viktigt att känna till att det också finns positiv stress, som är hälsobefrämjande.
  • Sömn förstärker fördelarna av motion och bra mat samt ökar effekten av läkemedel och annan behandling. God sömn får oss att må bättre helt enkelt, både fysiskt och psykiskt.